علت گرفتگی پا در خواب چیست؟

شدید در پا نمود پیدا می کند. درد هنگام انقباض و سفت شدن ماهیچه ایجاد می شود، این گرفتگی ها بدون این که شما قادر به کنترل آنها باشید ایجاد می شوند و ممکن است در حالی که شما هنوز بیدار هستید یا بعد از خواب اتفاق بیفتد. گرفتگی ماهیچه پا در خواب چگونه اتفاق […]