مکمل آمینو چیست؟

آمینو اسیدهای بخش اصلی سازنده ی پروتیین هستند.

به ۲ دسته ی اسدآمینه های ضروری و غیرضروری تقسیم میشوند.

اسیدهای آمینه غیرضروری توسط بدن ساخت و سنتز میشوند ولی اسدآمینه های ضروری تنها از طریق مکمل های غذایی جذب میشوند.

0 دیدگاه

  • تا کنون دیدگاهی ثبت نشده است...اولین نظر دهنده باشید !

دیدگاه شما

ارسال دیدگاه