همه اخبار و مقالات مربوط به اخبار و مقالات سلامتی

انواع عفونت قارچی پوست

انواع عفونت قارچی پوست

عفونت قارچی پوست که مایکوز نیز نامیده می شود یک بیماری پوستی است که توسط قارچ ها روی پوست ایجاد می شود. میلیون ها گونه قارچ وجود دارد، آنها در خاک، روی گیاهان، روی سطح خانه و روی پوست شما زندگی می کنند.

پربازدید ترین ویدیو های مربوط به اخبار و مقالات سلامتی