همه اخبار و مقالات مربوط به شهریار عطائی

آنچه از مفهوم SPF  باید دانست!

آنچه از مفهوم SPF باید دانست!

در حقیقت این اصطلاح مخفف عبارت Sun Protection Factor  است که می توان آنرا ,, عامل حفاظتی در برابر آفتاب ،، ترجمه کرد. شاخص آن معیاری جهانی است که از فرمولی خاص بدست مِی آید که در سرتاسر جهان از همین فرمول استاندارد تبعیت میکند

پربازدید ترین ویدیو های مربوط به شهریار عطائی